Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) dalam Keberkesanan Penyampaian Pendidikan dalam Pembentukan Modal Insan

  • Mohd Haziqi Hilmi
  • Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai

Abstract

Isu pandemik Covid-19 telah memberi kesan terhadap kehidupan manusia bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan yang turut terjejas dengan perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merungkai tentang isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru dan murid dengan perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Kajian mengguna pakai data-data daripada kajian-kajian yang telah dilakukan dan juga portal berita semasa yang berkaitan PdPR. Hasil kajian mempunyai impak yang positif dan juga negative yang perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Satu sistem yang lebih teratur perlu dilaksanakan untuk menjadikan sistem PdPR lebih sistematik pada masa hadapan kerana faktor terbesar dalam pembangunan modal insan adalah pendidikan yang sempurna.

References

Ahmad, A. (31 Januari 2021). Kurangkan subjek semasa PdPR, untuk kurangkan stress murid dan guru. Utusan Borneo Sabah, Malaysia, https://www.ukm.my/pkk/wp-content/uploads/ bsk-pdf-manager/2021/02/En-Anuar-Ahamd_Utusan-Borneo-Sabah.pdf, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Ahmad, S. F., & Lubis, M. A. (2015). Islam Hadhari Dalam Pendidikan Pembangunan Modal Insan Di Malaysia: Satu Analisa Epistimologi. Jurnal Hadhari, 7(1), 1-18.
Arifa, F. N. (2020). Tantangan pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Kajian Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Terhadap Isu Aktual Dan Strategi, 12(1), 1–7.
Bernama (23 Julai 2021), Guru, pelajar dan ibu bapa semakin sesuaikan diri dengan PdPR. The Sun Daily, https://www.mampu.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/23-Jul-The-Sun-Daily-Guru-pelajar-dan-ibu-bapa-semakin-sesuaikan-diri-dengan-PdPR_compressed.pdf, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Bernama (24 Januari 2021), PdPR: Cabaran guru, pelajar dan ibu bapa. Mymetro, https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2021/01/667475/pdpr-cabaran-guru-pelajar-dan-ibu-bapa, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Hassan, M. K. (2021). Cabaran norma baru pendidikan agama islam dalam situasi pandemik masa kini, Forum Konvensyen Murabbi Peringkat Nasional Putrajaya, https://www.iium. edu.my/media/71164/CABARAN%20PENDIDIKAN%20DAN%20DAKWAH%20.pdf, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Ibrahim, M., Ibrahim, A. Z., Maamor, S., & Samsi, A. (2015). Pengajaran dan pembelajaran (P&P) ke arah melahirkan modal insan kelas pertama. Journal of Holistic Student Development, 2(1), 12-22.
Ibrahim, M., Ibrahim, A. Z., Maamor, S., & Samsi, A. (2015). Pengajaran dan pembelajaran (P&P) ke arah melahirkan modal insan kelas pertama. Journal of Holistic Student Development, 2(1), 12-22.
Ishak, K. A. (5 Julai 2020). COVID-19 dan Cabaran Mengurus Modal Insan. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, https://news.utm.my/ms/2020/07/ covid-19-dan-cabaran-mengurus-modal-insan/, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Kamarudin, N. H. (2021), Pelaksanaan PdPR semasa pandemik covid-19: Isu dan cabaran yang dihadapi guru dan murid, Scribd, https://www.scribd.com/document/513133446/ISU-DAN-CABARAN-PDPR, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Komoo, I. (5 April 2020). PKP beri implikasi berbeza kepelbagaian modal insan. BH Online, https://www.bharian.com.my/kolumnis/2020/04/673092/pkp-beri-implikasi-berbeza-kepelbagaian-modal-insan, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Majid, M. K. H. A., Abd Rahim, R. A., & Yusof, M. (2014). Pembangunan Modal Insan di Malaysia: Analisis Terhadap Pendekatan Islam Selepas Negara Merdeka. Jurnal Hadhari, 6(2), 15-34.
Minda (6 Oktober 2020). Cabaran era Covid-19, Mymetro, https://www.hmetro.com.my/ addin/2020/10/627817/cabaran-era-covid-19, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Minda, (6 Oktober 2020). Cabaran Era Covid-19, MyMetro, https://www.hmetro.com.my/addin/ 2020/10/627817/cabaran-era-covid-19, dicapai pada 10 Ogos 2021.
Mohd, M. H. (t.th). Cabaran Pembangunan Modal Insan di Era Globalisasi. Academia, https://www.academia.edu/30119585/CABARAN_PEMBANGUNAN_MODAL_INSAN_DI_ERA_GLOBALISASI, dicapai pada 1 September 2021.
Nasir, N. M., & Mansor, M. B. (2021). Cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR): Suatu pemerhatian awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 416-421.
Noor, U. M. M. (5 Mei 2016), Al-Kafi# 261: Tidak Menyampaikan Ilmu Kerana Gagap, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1290-al-kafi-261-tidak-menyampaikan-ilmu-kerana-gagap, dicapai pada 15 Ogos 2021.
Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021). A literature review on impact of COVID-19 pandemic on teaching and learning. Higher Education for the Future, 8(1), 133-141.
Saleh, A. M. (2020). Problematika kebijakan pendidikan di tengah pandemi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran di Indonesia, Jurnal Pendidikan, 2(2), pp. 24–24.
Santrianingrum, A. P. & Praseryo, I. (2021). Persepsi guru dampak pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di PAUD. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 633-640.
Published
2022-08-01
How to Cite
HILMI, Mohd Haziqi; MOHD. SHAFIAI, Muhammad Hakimi. Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) dalam Keberkesanan Penyampaian Pendidikan dalam Pembentukan Modal Insan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 231-239, aug. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18981>. Date accessed: 07 oct. 2022.
Section
Articles