Norma Baharu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Semasa COVID-19

  • NorHafizah Azhar NorHafizah Azhar
  • Nor Hafizah Adnan

Abstract

Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) telah mengisytiharkan satu wabak baharu yang melanda dunia bermula pada akhir tahun 2019 iaitu Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Wabak ini semakin hari semakin membimbangkan kerana penyebaran wabak ini telah menyebabkan puluhan ribu manusia maut akibat penyakit ini. Oleh disebabkan wabak ini, sistem pendidikan di Malaysia telah menghentikan semua aktiviti bersemuka di dalam kelas dan menggantikan dengan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam talian. Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini melibatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) seperti penggunaan telepon pintar dan komputer riba untuk menghadiri kelas dalam talian serta penggunaan internet. Kertas konsep ini adalah bertujuan untuk membincangkan pembelajaran norma baharu yang dilaksanakan oleh sistem pendidikan Malaysia agar pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Lanjutan itu, kertas konsep ini akan membincangkan pelbagai cabaran yang wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Selain daripada itu, pembelajaran norma baharu atau pembelajaran dalam talian ini tidak hanya memberi sisi pandang yang negatif, akan tetapi masih terdapat sisi pandang yang positif jika semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian.

References

Ain Nur Atika Agus. (2021). Tahap Pengetahuan Dan Kesediaan Guru Bahasa Melayu Dalam Melaksanakan Pendekatan Terbeza Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM. Vol. 11, Bil. 1, 75-87.
Ainul Afzan binti Ramli & Ishak Bin Haji Abd Rahman. (2021). Isu dan Cabaran dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah dan Menengah: Pendekatan Malaysia Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 6, Bil. 9, 1-13.
Bani Hidayat Mohd Shafie. (2020). Pelaksanaan PdP dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 dan 2 COVID-19. Jurnal Dunia Pendidikan, Vol. 2, Bil. 2, 213-221.
Fadzliyah Hashim, Farah Farhana Rosli, Fatahiyah Elias, Mohd Radzi Lebai Mat & Che Nazrah Mohd Yusof. (2021). Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian dan Impaknya Terhadap Guru Novis Pendidikan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. Vol. 3, Bil. 4, 151-162.
Hamat, M., Mahlan, S. B., & Ch’ng, P. E. (2020). Adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik covid-19. 23–30.
Hasniza Tawyer, Hanirah Mohamad Nur & Amier Hafizun Ab Rashid. (2021). Pengajaran Dan Pembelajaran Norma Baharu Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Malaysia. International Journal of Islamic and Humanities Research. 26-37
Intan Nur Syuhada Hamzah & Zamri Mahamod. (2021). Strategi Pengajaran Dalam Talian Yang Digunakan Oleh Guru Bahasa Melayu Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM. Vol. 11, Bil. 2, 54-67.
Irma Mahad, Zamri Mahamod & Nurul Azira Sapian. (2021). Kaedah Pengajaran Dalam Talian Guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan di Kawasan Bandar Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Dunia Pendidikan. Vol. 3, Bil. 3,381-394.
Maharaj Landaeta Sunita. (2020). Education in the Era of COVID-19: Innovative Solutions to Real Challenges. The Educational Review, USA, 2020. Vol.4, Bil. 11, 193-198.
Mahiswaran Selvanathan, Nur Atikah Mohamed Hussin & Noor Alyani Nor Azazi. (2020). Students learning experiences during COVID-19: Work from home period in Malaysian Higher Learning Institutions. Teaching Public Administration.
Manzoor, A. & Ramzan, Q. (2020). Online teaching and challenges of COVID-19 for inclusion of persons with disabilities in higher education. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/340681691_Online_Teaching_and_Challenges_Of_COVID-19_For_Inclusion_Of_Persons_with_Disabilities_in_Higher_Education [26 November 2021]
Marni Izzati Kamaruddin. (2020). Perbezaan Tahap Pengetahuan, Penggunaan Dan Penerimaan Guru Bahasa Melayu Berdasarkan Faktor Umur Dan Pengalaman Mengajar Ketika Mengaplikasikan Persekitaran Pembelajaran Maya. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol. 10, Bil. 2, 15-28.
Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan. 404-410.
Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.
Noor Rohana Mansor, Asyraf Hj Ab Rahman, Azza J. Ahmad Tajuddin, Roswati Abd Rashid & Nurul Ain Chua. (2021). New Norms of Online Teaching and Learning: Covid-19 Semester Experience for Universiti Malaysia Terengganu Students. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol. 4, Bil. 4, 248-260.
Nor Aidawati Abdillah & Mazidah Musa. (2021). Kesediaan Pelajar Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Norma Baru Di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA). International Journal of Modern Education (IJMOE). Vol. 3, Bil. 8, 114-124.
Nor Asmah Abdullah & Muhammad Syawal Amran. (2021). Perspektif Guru Terhadap Penglibatan Murid Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Atas Talian Semasa Pandemik Covid-19 Di Malaysia. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE). Vol. 1, Bil. 4, 32-39.
Norehan Binti Mohd Nasir & Mahaliza Binti Mansor. (2021). Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 6, Bil. 7, 416-421.
Ngogi Emmanuel Mahaye. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Education: Navigating Forward the Pedagogy of Blended Learning. University of Pretoria.
Nuraisyah Muhammad & Faridah Mydin Kutty. (2021). Hubungan Antara Pembelajaran Regulasi Kendiri dan Motivasi Terhadap Pencapaian Akademik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 6, Bil. 9, 215-229.
Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.
Siti Nurajrina Binti Muksin & Mardzelah Binti Makhsin. (2021). A Level of Student Self-Discipline in E-Learning During Pandemic Covid-19. Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility 2020 (ICIGR): Science for Handling the Effects of Covid-19, Facing the New Normal, and Improving Public Welfare. 278-283.
Ugartini Magesvaran. (2021). Tahap Pengetahuan dan Kekangan Yang Dihadapi Oleh Guru Bahasa Melayu Ketika Menggunakan Aplikasi Google Meet Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM. Vol. 11, Bil. 2, 39-53.
Wan Ya Shin. (2020). Pendidikan Sepanjang Krisis COVID-19. Pengurus Penyelidikan, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS). April 11, 2020 dari https://www.ideas.org.my/pendidikan-sepanjang-krisis-covid-19/
Zawiah Binti Bahrom. (2020). Pedagogi Norma Baharu: Cabaran Dan Hikmah. Jurnal Refleksi Kepemimpinan. Vol. 3. 74-85.
Published
2022-09-01
How to Cite
AZHAR, NorHafizah; ADNAN, Nor Hafizah. Norma Baharu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Semasa COVID-19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 38-49, sep. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18703>. Date accessed: 21 apr. 2024.
Section
Articles