Tinjauan dan Perbandingan Gaya Kepimpinan Pengetua

  • Heng Sze Phing
  • Gunasegaran Karuppannan

Abstract

Kertas kajian ini membentangkan tinjauan dan perbandingan gaya kepimpinan pengetua sekolah terdiri daripada tujuh ciri kepimpinan termasuk; (a) Keyakinan; (b) Berwawasan; (c) Komunikasi; (d) Peka pada persekitaran; (e) Perkembangan; (f) Motivasi dan; (g) Bertanggungjawaban dan Pengurusan. Terdapat pelbagai jenis gaya kepimpian iaitu Kepimpinan Atribusi, Kepimpinan Karismatik, Kepimpinan Jenis Perlaksanaan, Kepimpinan Jenis Transformasi, Kepimpinan Berwawasan, Kepimpinan Instruksional dan Kepimpinan Lestari. Antara kesemua gaya kepimpinan, Kepimpinan Lestari merupakan corak kepimpinan yang paling sempurna di mana ia merangkumi ciri-ciri kepimpinan yang terlengkap termasuk Berwawasan, Komunikasi, Peka pada persekitaran, Perkembangan, Motivasi, Bertanggunjawaban dan Pengurusan.

References

Bass, B. M., & Stogdill, R. M. (1990). Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications: Simon and Schuster.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of management review, 12(4), 637-647.
Hargreaves, A., & Fink, D. (2012). Sustainable leadership (Vol. 6): John Wiley & Sons.
Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. Paper presented at the Nebraska symposium on motivation.
Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1999). Changing leadership for changing times. Buckingham: Open Court. In: University Press.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2001). Organizational behavior (Vol. 9): New Jersey: Prentice Hall.
Shah, I. M. (2006). Kepimpinan dan Hubungan Interpersonal dalam Organisasi: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Taib, M. R. (2016). Reka bentuk model kepimpinan ulul albab Maktab Rendah Sains Mara/Mohd Radzi Taib. University of Malaya.
Published
2022-04-01
How to Cite
SZE PHING, Heng; KARUPPANNAN, Gunasegaran. Tinjauan dan Perbandingan Gaya Kepimpinan Pengetua. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 328-333, apr. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/17867>. Date accessed: 10 dec. 2022.
Section
Articles