Perlaksanaan Program Latihan Berasaskan Teknologi kepada Belia Berprestasi Rendah Akademik dalam Meningkatkan Kualiti Hidup

  • Nur Afiqah Ab. Latif
  • Che Nooryohana Zulkifli
  • Melati Desa
  • Raja Rosila Raja Berahim
  • Nor Karina Mohammad Nor

Abstract

Golongan belia berprestasi rendah akademik seringkali dianggap tidak mampu berdikari dan gagal dalam kehidupan. Persepsi ini ternyata tidak tepat kerana telah ramai dari golongan belia tersebut yang berjaya meningkatkan kualiti hidup melalui pelbagai program latihan kemahiran yang disediakan oleh pihak kerajaan mahupun swasta. Dalam era revolusi industri 4.0 (IR4.0), program latihan berasaskan teknologi dilihat sebagai satu inisiatif yang mampu melahirkan generasi belia yang lebih beryakinan dan serba boleh. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti keberhasilan dan kekangan dalam pelaksanaan program latihan kemahiran kepada golongan belia khususnya program latihan berasaskan teknologi. Berdasarkan kajian terdahulu, program-program latihan yang dijalankan telah memberi impak yang positif kepada golongan belia. Namun yang demikian, terdapat juga beberapa kekangan dalam memastikan keberkesanan program-program seperti ini. Dengan adanya kajian ini, proses penambahbaikan dapat dilaksanakan oleh badan pelaksana program latihan bagi memaksimakan potensi dan kebolehpasaran kerja golongan belia tersebut selepas mengikuti program latihan yang telah diadakan.

References

Ab. Rahim Bakar & Ivan Hanafi (2007). Assessing employability skills of technical vocational students in Malaysia. Journal of Social Sciences, 3(4). DOI:10.3844/jssp.2007.202.207.
Allen, B. S., & Lohman, B. J. (2016). Positive youth development life skills gained at the Iowa 4-H Youth Conference. Journal of Youth Development, 11(1), 62. Diakses dari https://doi.org/10.5195/jyd.2016.434
Bahagian Pembangunan Teknologi (2020, Mac). Latar belakang program Tunas Usahawan Belia Bumiputera. SME Corp. Malaysia. Diakses dari https://tube.smecorp.gov.my/index.php
Che Wan Badrul Amin (2016, Mei 19). Program TUBE mula membuahkan hasil - Wahid Omar.BHOnline. https://www.bharian.com.my/taxonomy/term/5/2016/05/155405/program-tube-mula- membuahkan-hasil-wahid-omar
Dasar Pembangunan Belia Negara (1997). Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. https://www.jpnin.gov.my/sites/default/files/Dasar%20Pembangunan%20Belia%20N egara.pdf
Fitrisehara Kazilan, Ramlah Hamzah & Ab. Rahim Bakar (2009). Employability skills among the students of technical and vocational training centers in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 9 (1). p147-160. ISSN 1450-2267.
Halif Md Saleh, Ramlee Mustapha & Zamani Ibrahim (2020). Keberkesanan Program PLKK Dari Perspektif Pengurusan Program, Tenaga Pengajar dan Pelatih: Satu Kajian Kes. Journal of Educational Research and Indigenous Studies. Diakses dari https://static.s123- cdn.com/uploads/1759562/normal_5f800b4e7bdfa.pdf
Hazwani Hasami & Nor Aishah Buang (2018). Keberkesanan program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) terhadap pengetahuan dan tahap kemahiran pelajar Kolej Komuniti. Jurnal Pendidikan Malaysia, SI 1(1). p89-106 DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.03-10
Jufitri bin Johar (2021, Jun 9). Generasi yang hilang (lost generation), ini yang kami risaukan. Majlis Belia Malaysia. Diakses dari http://belia.org.my/wp/2021/06/09/generasi-yang-hilang-lost-generation-ini-yang- kami-risaukan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar (2020). Program Latihan Kemahiran Dan Kerjaya (PLKK). Diakses dari https://www.rurallink.gov.my/program-latihan-kemahiran-dan- kerjaya-plkk/
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). (2011). Pelan Strategik Pembelajaran Sepanjang Hayat 2011-2020.
Program Latihan Kemahiran Kebolehpasaran Kerja PROKENS Majlis Belia Malaysia (MBM) Siri 3 2021 (2021, April 4) Majlis Belia Malaysia (MBM). Diakses dari https://belia.org.my/wp/2021/04/04/program-latihan-kemahiran-kebolehpasaran- kerja-prokens-majlis-belia-malaysia-mbm-siri-3-2021/
Mahmood, N. M. (2002). Penglibatan belia bermasalah dalam NGO untuk khidmat kepada masyarakat – kes pengasih Malaysia. Jurnal Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 13-15 Ogos 2002. Diakses dari http://repo.uum.edu.my/7126/
Maskhariah Samsudin (2017). Hubungan Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK) dengan keusahawanan: Kajian kes belia luar bandar di kawasan Kelantan Selatan. Masters thesis, Universiti Malaysia Kelantan.
Melor Binti Amran & Mohd Zairey Bin Yahya (2020). Faktor dan persepsi yang mempegaruhi penggunaan teknologi dalam pendidikan dikalangan pensyarah kolej komuniti. International Journal of Technology Management and Information System, [S.l.], 2(1), 72-80. ISSN 2710-6268. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijtmis/article/view/8507
Ministry of Education Malaysia (MOE). (2019) Maklumat umum tvet. Diakses dari
https://www.moe.gov.my/en/maklumat-umum-tvet.
Mohd Jalil Ahmad, Noor Hisham Jalani & Akhmal Annas Hasmori (2015). TEVT di Malaysia: Cabaran dan harapan [Pembentangan Seminar]. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Mohd Mursyid Arshad (2021). Hari Belia Negara 2021: Aspirasi belia dalam citra masa hadapan. Astro Awani. Diakses dari https://www.astroawani.com/beritamalaysia/hari- belia-negara-2021-aspirasi-belia-dalam-citra-masa-hadapan-298112
Mohd Nazrul bin Azizi & Nurul Syuhaida binti Abdul Razak (2021). The fear of Covid-19 among Malaysian youths. International Journal of Social Science and Economics Invention.7(02),23-26. ISSN: 2455-6289. Diakses dari https://doi.org/10.23958/ijssei/vol07-i02/262
Najdiah Aris, Raudhah Noora’ariffah Abu Bakar & Norfadzilah Mohamad (2020). Kajian persepsi peserta latihan khas kluster pengkomputeran berdasarkan umur dan pendapatan. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, Vol.4, No.1, 2020 eISSN 2600-7738
Nor Erlissa Abd Aziz, Rosnita Sahrani, M. Khairulnizam Zaini & Hanis Diyana Kamarudin (2013). Information searching skills among Malaysian youth: The case of National Service Training Programme (NSTP) trainees, Selangor Malaysia. The macrotheme Review. A Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends. 2(1).
Norshahzura Mat Zuki (2020, Oktober 15). Program TUBE diteruskan di bawah inisiatif Penjana. Sinar Harian. Diakses dari https://www.sinarharian.com.my/article/105398/ BISNES/Program-TUBE-diteruskan-di-bawah-inisiatif-Penjana
PERDA (2021, January). 25 orang peserta Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK) ditawarkan kerja di Hotel Bahang Bay. Diakses dari http://www.perda.gov.my/index.php/25-orang-peserta-program-latihan-kemahiran- dan-kerjaya-plkk-ditawarkan-kerja-di-hotel-bahang-bay
Rasmuna binti Hussain, Ahmad Khairulnizam bin Zulkifli & Razzian binti Mat Razali (n.d.)
Memperkasa Komuniti Melalui Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti. Bahagian Dasar Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti. Diakses dari https://docplayer.info/154703163-Memperkasa-komuniti-melalui-pembelajaran-sepanjang-hayat-di-kolej-komuniti.html
Siti Hajar Mohamad Yusoff & Yahya Don (2016). Kefungsian keluarga dan pengherotan kognitif dalam kalangan belia di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN). Jurnal Psikologi Malaysia, 30(1) p.9-16, ISSN-2289-81749. Diakses dari http://spaj.ukm.my/ppppm/jpm/article/view/192 diakses pada 14/6/2021
Siti Norbaini (2015). Faktor-faktor kegagalan latihan dalam organisasi. [Final Year Project Report]. UNIMAS Institutional Repository. Diakses dari https://ir.unimas.my/id/eprint/12274/
Vong, W-T., & Hui Then, P. H. (2019). Empowering rural youth for socioeconomic development: A skill development approach in Sarawak, Malaysia. Information Technologies & International Development Journal, 1562–78. https://itidjournal.org/index.php/itid/article/download/1642/1642-5267-2-PB.pdf
Villardón-Gallego, L., Flores-Moncada, L., Yáñez-Marquina, L. & García-Montero, R. (2020). Best practices in the development of transversal competences among youths in vulnerable situations. Educ. Sci. 10(230). Diakses dari http://dx.doi.org/10.3390/educsci10090230
Zarina Abd Rashid, Sanisah Kadiman, Zuriawahida Zulkifli, Juliyana Selamat& Mohamad Hisyam Mohd. Hashim. (2016). Review of Web-Based learning in TVET: History, advantages and disadvantages. International Journal of Vocational Education and Training Research. 2(2), 7-17. doi: 10.11648/j.ijvetr.20160202.11
Published
2021-09-01
How to Cite
AB. LATIF, Nur Afiqah et al. Perlaksanaan Program Latihan Berasaskan Teknologi kepada Belia Berprestasi Rendah Akademik dalam Meningkatkan Kualiti Hidup. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 189-200, sep. 2021. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/15143>. Date accessed: 24 oct. 2021.
Section
Articles