Mohtar, Mohd, Mohd Said, Omar Firdaus, AND Muszali, Rozaireen. " Tahap Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Tunjang Perkembangan Fizikal Dalam Kalangan Guru Pendidikan Prasekolah Tabika" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (30 April 2024)