Mohtar, Mohd, Omar Firdaus Mohd Said, & Rozaireen Muszali. " Tahap Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Tunjang Perkembangan Fizikal Dalam Kalangan Guru Pendidikan Prasekolah Tabika." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 638-651. Web. 15 Jul. 2024