Mohtar, M., Mohd Said, O., & Muszali, R. 2024 Apr 30. Tahap Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Tunjang Perkembangan Fizikal Dalam Kalangan Guru Pendidikan Prasekolah Tabika. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1