Mohtar, M., Mohd Said, O., & Muszali, R. (2024). Tahap Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Tunjang Perkembangan Fizikal Dalam Kalangan Guru Pendidikan Prasekolah Tabika. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 638-651. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/26286