Ai, Kuek, Muhammad Fadhil Wong Abdullah, & Abdul Aziz Zalay @ Zali. " Kaedah Fuzzy Delphi: Fasa Reka Bentuk Dan Pembangunan Canpost E-Module (CPM) Perisian Canva." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 577-591. Web. 18 Jul. 2024