AI, Kuek Yong; ABDULLAH, Muhammad Fadhil Wong; ZALAY @ ZALI, Abdul Aziz. Kaedah Fuzzy Delphi: Fasa Reka Bentuk Dan Pembangunan Canpost E-Module (CPM) Perisian Canva. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 577-591, apr. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/26244>. Date accessed: 18 july 2024.