Mohd Noor, Noorsyahirah. " Kaedah Simulasi Do It Yourself (DIY) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kimia Tingkatan 4 Tajuk Jadual Berkala Unsur" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (31 March 2024)