MOHD NOOR, Noorsyahirah. Kaedah Simulasi Do It Yourself (DIY) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kimia Tingkatan 4 Tajuk Jadual Berkala Unsur. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 377-386, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/26157>. Date accessed: 20 july 2024.