Ting, Suk Ling, & Roslinda Rosli. " Persepsi Guru Terhadap Jenis Kesilapan Menyelesaikan Masalah Matematik Berayat Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 626-637. Web. 17 Jul. 2024