Ting, S., & Rosli, R. 2024 Apr 30. Persepsi Guru Terhadap Jenis Kesilapan Menyelesaikan Masalah Matematik Berayat Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1