Ting, Ivy, Aidah Abdul Karim, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. " Analisis Keperluan: Pembangunan Modul LEM bagi topik Pembangunan Pengaturcaraan Mikropengawal Untuk Guru Reka Bentuk Teknologi." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 554-567. Web. 18 Jul. 2024