Ting, I., Abdul Karim, A., & Wan Mohammad, W. 2024 Apr 30. Analisis Keperluan: Pembangunan Modul LEM bagi topik Pembangunan Pengaturcaraan Mikropengawal Untuk Guru Reka Bentuk Teknologi. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1