Sunthararaju, S., Ahmad, A., & Othman, N. 2024 Mar 1. Kesediaan Guru Sekolah Rendah Dalam Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1