Sunthararaju, S., Ahmad, A., & Othman, N. (2024). Kesediaan Guru Sekolah Rendah Dalam Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 196-211. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25931