Rahisin, Haryaneh, AND Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna. " Implikasi PDPR Terhadap Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) Murid di SJK Cina Daerah Melaka Tengah" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (1 March 2024)