Rahisin, H., & Wan Mohammad, W. 2024 Mar 1. Implikasi PDPR Terhadap Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) Murid di SJK Cina Daerah Melaka Tengah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1