Rahisin, H., & Wan Mohammad, W. (2024). Implikasi PDPR Terhadap Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) Murid di SJK Cina Daerah Melaka Tengah. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 105-113. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25929