RAHISIN, Haryaneh; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Implikasi PDPR Terhadap Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) Murid di SJK Cina Daerah Melaka Tengah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 105-113, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25929>. Date accessed: 15 july 2024.