Lee Ling, Lau, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. " Amalan Gamifikasi Melalui Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 1-13. Web. 21 Jul. 2024