Lee Ling, L., & Wan Mohammad, W. 2024 Mar 1. Amalan Gamifikasi Melalui Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1