Husin, Nur Haziqah, & Suziyani Mohamed. " Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Murid Berkeperluan Pendidikan Khas." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 488-499. Web. 13 Jul. 2024