Zulkifli, Siti Asiah, Ahmad, Anuar, AND Muna, Wan. " Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Menjadi Pilihan Ibu Bapa Kaum Melayu" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (31 March 2024)