Zulkifli, Siti Asiah, Anuar Ahmad, & Wan Muna. " Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Menjadi Pilihan Ibu Bapa Kaum Melayu." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 510-521. Web. 24 Jul. 2024