Zulkifli, S., Ahmad, A., & Muna, W. 2024 Mar 31. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Menjadi Pilihan Ibu Bapa Kaum Melayu. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1