Zulkifli, S., Ahmad, A., & Muna, W. (2024). Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Menjadi Pilihan Ibu Bapa Kaum Melayu. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 510-521. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25757