Samsuddin, F., Awang, M., & Ruzana, W. (2024). Permainan Atas Talian Jenis Multi-pemain dan Pola Tingkah Laku Remaja. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 500-509. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25750