Nyabai, Allanty, AND Bakar, Kamariah. " Sikap Kanak-Kanak Prasekolah Terhadap Murid Berkeperluan Khas: Persepsi Guru" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (29 March 2024)