Nyabai, Allanty, & Kamariah Abu Bakar. " Sikap Kanak-Kanak Prasekolah Terhadap Murid Berkeperluan Khas: Persepsi Guru." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 522-532. Web. 21 Jul. 2024