Nyabai, A., & Bakar, K. 2024 Mar 29. Sikap Kanak-Kanak Prasekolah Terhadap Murid Berkeperluan Khas: Persepsi Guru. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1