Nyabai, A., & Bakar, K. (2024). Sikap Kanak-Kanak Prasekolah Terhadap Murid Berkeperluan Khas: Persepsi Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 522-532. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25747