Sim Pei Pei, Christina, Mazlina Che Mustafa, Aggenes Tona Antonius, & Muliyati Timbang. " Kepentingan Penglibatan Ibu Bapa Dalam Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 400-417. Web. 18 Jul. 2024