Chandran, Kavitha, & Mohamed Yusoff Mohd Nor. " Hubungan Kepimpinan Teknologi Guru Besar Dengan Tahap Efikasi Kendiri Guru Di Sekolah Kebangsaan Daerah Seremban, Negeri Sembilan." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 357-376. Web. 20 Jul. 2024