Chandran, K., & Mohd Nor, M. 2024 Mar 31. Hubungan Kepimpinan Teknologi Guru Besar Dengan Tahap Efikasi Kendiri Guru Di Sekolah Kebangsaan Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1