Illango, G., & Wan Mohammad, M. 2024 Feb 28. Kompetensi Guru Bahasa Melayu Dalam Pelaksanaan Teknologi Augmented Reality Di Sekolah Rendah Daerah Bera. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1