Hashim, Mohd. " Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) dalam Pembangunan Profesionalisme Keguruan: Satu Tinjauan Literatur" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (31 March 2024)