Hashim, Mohd. " Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) dalam Pembangunan Profesionalisme Keguruan: Satu Tinjauan Literatur." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 446-454. Web. 21 Jul. 2024