Mohamad, Nur Farhana, Mohd Mahzan Awang, & Norasmah Othman. " Hubungan antara Kemahiran Digital dan Motivasi Murid Sekolah Rendah dalam Pembelajaran Digital Sejarah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 334-348. Web. 20 Jul. 2024