Mohd Tarmizi, Amirah, AND Nik Yaacob, Nik Rosila. " Kesahan Kandungan Instrumen Soal Selidik Kompetensi Sosioemosi dan Iklim Bilik Darjah" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (1 March 2024)