Mohd Tarmizi, Amirah, & Nik Rosila Nik Yaacob. " Kesahan Kandungan Instrumen Soal Selidik Kompetensi Sosioemosi dan Iklim Bilik Darjah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 159-168. Web. 21 Jul. 2024