Mohd Tarmizi, A., & Nik Yaacob, N. 2024 Mar 1. Kesahan Kandungan Instrumen Soal Selidik Kompetensi Sosioemosi dan Iklim Bilik Darjah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1