MOHD TARMIZI, Amirah; NIK YAACOB, Nik Rosila. Kesahan Kandungan Instrumen Soal Selidik Kompetensi Sosioemosi dan Iklim Bilik Darjah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 159-168, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25615>. Date accessed: 20 july 2024.