Murad, N., & Mohd Nor, M. 2024 Mar 1. Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kualiti Pengajaran Guru Sekolah Menengah di Daerah Serian Sarawak. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1