Hung Chuong, Ngu, & Siti Mistima Maat. " Pengaruh Kepercayaan Matematik Terhadap Hasil Pembelajaran: Tinjauan Literatur Bersistematik (SLR)." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 276-286. Web. 25 Jul. 2024