Hua An, T., & Tiam Lai, T. 2024 Mar 1. Masalah Pelajar Universiti Teknikal Dalam Mempelajari Aksara Cina. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1