See, Jia, & Suziyani Mohamed. " Pengetahuan, Amalan dan Kekangan Guru Prasekolah terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Aktif di Tadika Swasta." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 287-302. Web. 25 Jul. 2024