Jouse, J., Jamaludin, K., & Mansor, A. 2024 Apr 30. Kesediaan Guru Pemulihan Khas Terhadap Kemahiran 3m Murid Selepas Pandemik Di Daerah Padawan. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1